Senast uppdaterad
2018-04-06
Allmänt
Ulleruds Teateraktörer Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Ulleruds Teateraktörer
Linn Sönstebö Mossberg 
Nyckelby Norsgärdet
669 92 Deje
Mobil: 072-553 19 90
E-postadress: ekonomi@gamlakraftstationense
Hemsida: www.gamlakraftstationen.se
Kontaktperson
Linn Sönstebö Mossberg Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Linn Sönstebö Mossberg
Nyckelby Norsgärdet
669 92 Deje
Telefon arbete:
Mobil: 072-553 19 90
Övrig information
Bildad år
 
Verksamhetsår börjar (MMDD)
0101
Riksorganisation
 
Verksamhet
Kulturverksamhet,
Kort beskrivning
 
Logga in
Ange namn och lösen om du vill se alla uppgifter om din förening
 
Frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister!
Kontakta Annelie Hedvall på telefon 054-17 22 25.

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.