Senast uppdaterad
2013-06-28
Allmänt
Forshaga SMU Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Forshaga SMU
 
Box 19
667 21 Forshaga
Telefon arbete: 054-87 23 90
E-postadress: dan.susanne@telia.com
Hemsida: www.forshagamissionskyrka.se
Kontaktperson
Susanne Sjöstedt Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Susanne Sjöstedt
Sandviksvägen 2
667 33 Forshaga
Telefon hem: 054-87 49 90
Telefon arbete:
Mobil: 070-281 90 07
Övrig information
Bildad år
 
Verksamhetsår börjar (MMDD)
0101
Riksorganisation
Svenska Missionskyrkans Ungdom 
Verksamhet
Kyrklig verksamhet,
Kort beskrivning
Ungdomsverksamhet med reli-
giös inriktning 
Logga in
Ange namn och lösen om du vill se alla uppgifter om din förening
 
Frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister!
Kontakta Annelie Hedvall på telefon 054-17 22 25.

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.