Senast uppdaterad
2018-02-21
Allmänt
Deje Idrottsklubb Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Deje Idrottsklubb
 
Älvkroksvallen
669 32 Deje
Telefon bostad: 0552-102 12
E-postadress: deje.ik@telia.com
Hemsida: www.dejeik.com
Kontaktperson
Gunilla Hammenlind Skapa kontaktkort (vcf-fil) för Gunilla Hammenlind
Älvkroksvallen
669 32 Deje
Telefon arbete: 0552-102 12
Övrig information
Bildad år
 
Verksamhetsår börjar (MMDD)
0101
Riksorganisation
 
Verksamhet
Fotboll,
Kort beskrivning
Fotboll
 
Logga in
Ange namn och lösen om du vill se alla uppgifter om din förening
 
Frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister!
Kontakta Annelie Hedvall på telefon 054-17 22 25.

FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.