Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Personuppgiftshantering: De personuppgifter du lämnar till oss behövs för att registreras i Föreningsregistret och föreningens kontaktuppgifter kommer att publiceras på webbplatsen. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.forshaga.se/personuppgifter.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Kontaktperson 1)
Underskrift kontaktperson
............................................................
 
1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperFlickorPojkar
0-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
21-25 år
över 25 år
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister?
Kontakta Tomas Jonsson på telefon 054-17 22 25.